BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Vállalati ügyek, Vállalatirányítás, BMW vállalati központ

VÁLLALATI ÜGYEK (GOVERNANCE).

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS A MÉG FENNTARTHATÓBB ÉRTÉKTEREMTÉSÉRT.

VÁLLALATI ÜGYEK (GOVERNANCE).FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS A MÉG FENNTARTHATÓBB ÉRTÉKTEREMTÉSÉRT.

A vállalatirányítás feladata, hogy a felelős vállalati magatartás elveinek mentén a fenntartható értékteremtés irányába vigye a folyamatokat. A BMW Group esetében ez a vállalat összes részlegénél így van. A vállalati kultúra sarokkövei a következők:

 • A jogszabályok és a hatályban lévő törvényi rendelkezések betartása
 • Az összes érdekelt fél (stakeholder) érdekeinek szem előtt tartása a célok megfogalmazásakor
 • A legmagasabb szintű környezetvédelmi és társadalmi normák megfogalmazása, valamint a beszállítóoldali átvilágítási kötelezettség előírása
 • Átlátható jelentéstétel és vállalati kommunikáció
 • A kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés az igazgatótanács, a felügyelőbizottság és az alkalmazotti állomány között
Bővebben

MEGFELELŐSÉG (COMPLIANCE).

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Vállalati ügyek, a BMW vállalati központ madártávlatból

Az integritás az önképünk része.

A BMW Groupnál a „megfelelőség”, angolul „compliance” fogalma jóval többet takar, mint a hatályos jogszabályok, valamint a vállalati működési szabályzatok betartását. A „compliance” része annak a képnek, amelyet magunkról kialakítottunk, emellett a kifejezés jelentésrétegei között ott van az integritás kultúrájának gyakorlatba való átültetése is. A „compliance” világosan meghatározott keretekbe foglalja a világszerte zajló üzleti tevékenységeinket.

Bővebben
BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Vállalati ügyek, Megfelelőségmenedzsment rendszer, egy békaperspektívából látható épület

Megfelelőségmenedzsment rendszerünk (Compliance Management-System, CMS).

A BMW Groupnál általánosan alkalmazott CMS a megelőzés-felismerés-reakció megközelítésen alapul. A rendszer világosan meghatározza a megelőzés, a nyomon követés, az ellenőrzés és a reakció fázisaiban meghozandó intézkedéseket. A megfelelőség minden aspektusára kiterjedő CMS működésének lényege a vállalatra nézvést aktuálisan kockázatot jelentő tényezők kezelése.

 • A csalások megelőzése
 • Exportellenőrzés
 • A pénzmosás megelőzése
 • A trösztellenes törvényeknek való megfelelés
 • A korrupció megelőzése
 • Emberi jogok
 • Adatvédelem
 • Műszaki megfelelőség

 

Bővebben

CÉLJAINK.

HOLISZTIKUS MEGKÖZELÍTÉSŰ, KONKRÉT CÉLOKAT MEGFOGALMAZÓ, MÉRHETŐ EREDMÉNYŰ FENNTARTHATÓSÁGI POLITIKA.

A BMW Group arra törekszik, hogy az egyéni mobilitás világában a legsikeresebb és a legfenntarthatóbb prémium gyártóvá lépjen elő. Mindezzel párhuzamosan szeretnénk elérni azt, hogy a legteljesebb mértékben megfeleljünk a társadalmi és etikai normáknak. Konkrét célkitűzéseink közül a CO₂-kibocsátás csökkentése, az erőforrás-gazdálkodás hatékonyságának növelése, a körforgásosság megvalósítása, valamint a társadalmi és ökológiai normák terén való jelentős előrelépés bír a legnagyobb jelentőséggel. A fentiek szellemében 2020 júliusában világosan meghatároztuk azokat a célkitűzéseinket, amelyeket 2030-ra szeretnénk megvalósítani.

Bővebben
 • A CO₂-kibocsátás csökkentése
 • Elektromobilitás
 • Körforgásosság
 • Környezetvédelmi és társadalmi normák
 • Munkavállalók
 • Társadalom

AZ ÉRDEKELTEKKEL FOLYTATOTT RENDSZERES ESZMECSERÉK NYOMÁN MEGSZÜLETŐ ÚJ IMPULZUSOK.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Vállalati ügyek, az érdekeltekkel folytatott kommunikáció, „FUTURE FORUM” feliratú épület

A tevékenységét globálisan folytató vállalatként a BMW Group egy kapcsolatokkal sűrűn átszőtt világban működik. Az olyan XChange platformok segítségével, mint amilyen például a rad°hub, a FUTURE FORUM és a BMW Group Dialogue, intenzív eszmecserét valósítunk meg, amely amellett, hogy új távlatokat nyit az összes résztvevő számára, lehetőséget ad a változásra is. Azáltal, hogy rendszeres párbeszédet folytatunk minden érdekelttel, megteremtjük a lehetőségét az üzleti és fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő célok kitűzésének:

 • A Párizsi Megállapodásban foglaltak teljesítése
 • Szociális felelősségvállalás a munkavállalóinkkal szemben
 • A környezetvédelmi és a társadalmi, valamint az emberi jogi szempontok érvényesítése a működés során
 • Fenntartható finanszírozás és EU-s taxonómia
 • Felelős vállalatirányítás

A JELENLEGI HELYZETRŐL KÉSZÍTETT INTEGRÁLT JELENTÉS.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Vállalati ügyek, az érdekeltekkel folytatott kommunikáció, „FUTURE FORUM” feliratú épület

BMW Group felelősnek érzi magát azért, hogy a fenntarthatósági jelentéseiben foglaltak mérhetők és átláthatók legyenek. Ez az oka annak, hogy 2020-tól kezdődően éves vállalati, illetve a fenntarthatósági jelentésünket egyetlen közös, csoportszintű jelentésben adjuk közre. A független tanúsítvánnyal rendelkező BMW Group Report a fenntarthatósági jelentések általánosan alkalmazott struktúrája szerint épül fel.

FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYI STRATÉGIÁNK.

A fenntarthatóság a pénzügyi piacokon is első számú szemponttá lépett elő. A befektetők és az elemzők döntéseik meghozatalakor egyre inkább figyelembe veszik a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) aspektusokat. Az EU-s taxonómia eszközével az Európai Unió is arra törekszik, hogy a fenntarthatóság szempontjából kategorizálja a vállalkozásokat.

Bővebben

ADATVÉDELMI POLITIKÁNK.

Ügyfeleink adatainak védelme, valamint az információs önrendelkezési jog és az adatszuverenitás szavatolása az első számú prioritásaink közé tartozik:

 • A személyes adatok gyűjtését olyan törvények és szabványok alapján végezzük, mint az EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az SO/EC 27001 nemzetközi biztonsági szabvány.
 • Személyes adatokat kizárólag abban az esetben gyűjtünk be és használunk fel, amennyiben ez nem ütközik jogszabályba és minden érintett személy hozzájárult adatainak kezeléséhez
 • Minden egyes alkalmazás esetében megvizsgáljuk, hogy az megfelel-e az aktuális IT-biztonsági előírásoknak
 • Belső kommunikáció csak abszolút biztonságos csatornákon folyhat
Bővebben