AZ OLDALAK HASZNÁLATA.

Kérjük, hogy a BMW weboldalak használata előtt olvassa el az alábbi használati feltételeket. Az internetes oldalak használatával ezeket a feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A BMW Hungary Kft. és ügynökségei (együttesen: a website-okat működtető cégek) az alábbi internetes oldalakon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását, valamint az anyagok letöltését engedélyezik a felhasználó számára, azzal a feltétellel, hogy ő az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A jelen oldalakon található anyagokat, sem azok bármely részét a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok, illetve azok részeinek más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az oldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

Bővebben

BMW CSOPORT MEGFELELŐSÉGI SZABVÁNYOK

A BMW Csoport vállalati kultúráját egyértelmű felelősség, kölcsönös tisztelet és bizalom jellemzi. A jogszerű magatartás és az etikus magatartás szerves részét képezi üzleti tevékenységünknek, és fontos feltétele cégünk hosszú távú sikerének biztosításához. Ha többet szeretne megtudni a BMW megfelelőségi programról, kérjük, kövesse ezt a linket.

Bővebben

A SZOFTVEREK HASZNÁLATA.

Amennyiben Ön a jelen oldalakról szoftvert tölt le, felhívjuk figyelmét, hogy annak használata kizárólag a szoftverhez mellékelt Szoftver Engedélyezési Megállapodás engedélyezési feltételeivel összhangban lehetséges. A Szoftver Engedélyezési Megállapodás tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a szoftver letöltése vagy telepítése egyaránt tilos.

Bővebben

SZEMÉLYES ADATOK.

Adatkezelési tájékoztató

Amennyiben olyan információt közöl ezeken az oldalakon, amelyekkel az személye azonosítható, elfogadja, hogy ezeket az információkat a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Adatainak megadásával és a feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a BMW Hungary Kft., a magyar jog szerint bejegyzett társaság, székhelye: Lőrinci út 59., 2220 Vecsés,
Magyarország, a Magyar Kereskedelmi Nyilvántartásban nyilvántartásba véve.
13-09-203153, az Ön által megadott adatokat a jelen hozzájárulástól számított 5 évig kezelje a 2011. évi CXII. törvény, illetve az 1995. évi CXIX. Törvény rendelkezései szerint. Továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott adatok kezelése kapcsán a BMW Hungary Kft. mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízzon meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az Ön által megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa. Ön ahhoz is hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatokat és az Ön által a jelen adatlap kitöltésével egyidejűleg vagy a jövőben nyújtott közvélemény-kutatási és piackutatási információkat a BMW Hungary Kft. együttesen kezelje, feldolgozza, illetve tárolja. Adatait bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag a BMW Hungary Kft., az adatfeldolgozásban résztvevő adatfeldolgozók, és az Ön által megjelölt hivatalos BMW Márkakereskedés, vagy Márkaszerviz munkatársai férhetnek hozzá. Ön a 1399 Budapest, Pf. 678. alatti címen, vagy az ugyfelszolgalat@bmw.hu e-mail címen bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, adatai további kezelését részben vagy egészben indoklás nélkül megtilthatja (ideértve a harmadik fél részére átadott adatokét is), valamint tájékoztatást kérhet az általunk Önre vonatkozóan kezelt összes vagy bizonyos adataival kapcsolatban. Amennyiben Ön arról tájékoztat bennünket, hogy a jövőben nem kíván együttműködni, ezt egy ún. tilalmi listán rögzítjük, és az Ön részére cégünktől a továbbiakban küldemény, hírlevél, közvélemény-kutatási és piackutatási megkeresés nem érkezik. Ilyen rendelkezéssel Ön lakcíme, e-mail címe vagy telefonszáma vonatkozásában külön-külön is élhet. Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatkezelési azonosító: 01661-0001.

Bővebben

MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS.

A jelen oldalakról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, a jelen oldalakat el fogja hagyni. A website-okat működtető cégeknek ezen további kapcsolódó internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállalnak. A fentiekből következően a website-okat működtető cégek az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyták jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállalnak garanciát. A jelen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Bővebben

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

A website-okat működtető cégek és a jelen oldalakon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják az oldalak, az ezekhez kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat. Ez a rendelkezés akkor is érvényes, ha a website-okat működtető cégeket a bekövetkezett kár felmerültének lehetőségére előzetesen figyelmeztették.

Bővebben

AZ EMBERI JOGOK ÉS A KÖRNYEZETTEL KAPCSOLATOS NORMÁK TISZTELETBEN TARTÁSA

A BMW Csoport elismeri vállalatának felelősségét az emberi jogok és a környezettel kapcsolatos normák tiszteletben tartásáért. Ez nem csak a saját üzleti tevékenységünkre vonatkozik, hanem globális ellátási láncainkra is.

 

Tudjon meg többet az ellátási láncokban a vállalati kellő dilligencia-kötelezettségekről szóló német törvény (német ellátási láncról szóló törvény) végrehajtására vonatkozó megközelítésünkről és folyamatainkról a következő irányelvben, vagy kattintson a www.bmwgroup.com/humanrights elemre.

 

Informátoroknak: Minden, amit tudnia kell az aggályok bejelentéséről, megtalálható az informátorokra vonatkozó eljárási szabályzatunkban és az Adatvédelmi tájékoztatóban.

Bővebben

VEGYES RENDELKEZÉSEK.

A website-okat működtető cégek jogosultak a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani. Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyen.

Bővebben

BMW HUNGARY KFT.

BMW Magyarország

BMW Ügyfélkapcsolati központ

+36 80 990 011

ugyfelszolgalat@bmw.hu

1399 Budapest, Pf. 678

Bővebben

ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉG.

Törvényi kötelezettségünkből adódóan tájékoztatunk kell Önt arról, hogy az Európai Bizottság a fogyasztói panaszok kezelése céljából egy online platformot hozott létre, melynek neve ODR Platform (Online Dispute Resolution Platform, azaz Online Vitarendezési Platform). Az ODR Platformot az alábbi weboldalon találja meg.
               

E-mail címünk: ugyfelszolgalat@bmw.hu
 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti információt attól függetlenül kellett megosztanunk Önnel, hogy lehetőséget biztosítunk-e bármilyen más alternatív vitarendezési módra.

Bővebben

JOGI INFORMÁCIÓK A BMW CONNECTEDDRIVE SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN.

A ConnectedDrive Szolgáltatási feltételek és Adatvédelmi szabályzat megismeréséért kérjük, tekintse meg az alábbi dokumentumokat.

 

Ha autójának specifikációjával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a BMW Ügyfélkapcsolati Központhoz a következő telefonszámon: +36 80 990 011.

Bővebben

Amennyiben Ön aktívan használja a BMW hatótávolságmérőt, a tartózkodási helyére vonatkozó adatokat továbbítjuk a szolgáltatást nyújtó GeoNames és Open Weather Map részére:
 

  • Az Open Weather Map az Openweather Ltd, 4 Queens Road, Wimbledon, London, SW19 8YB, Nagy-Britannia (a továbbiakban: „OWM”) által nyújtott szolgáltatás. A vállalat adatvédelmi nyilatkozata a https://openweathermap.org/privacy-policy weboldalon található. Az OWM a legfrissebb időjárásjelentéseket továbbítja az Ön által meghatározott tartózkodási helyre.
  • A GeoNames az Unxos GmbH, Weingartenstrasse 8, 8708 Männedorf, Svájc (a továbbiakban: „GN”) által nyújtott szolgáltatás. A GeoNames nem adott ki hivatalos adatvédelmi nyilatkozatot. A GN a pillanatnyi időjárásra vonatkozó információkat továbbítja az Ön által meghatározott tartózkodási helyre.

Az említett két vállalat szolgáltatásait kizárólag a BMW hatótávolságmérő gazdaságos használhatóságának biztosítása érdekében, csak az említett cél terjedelméig vesszük igénybe. Technikailag a szolgáltatások igénybevétele elengedhetetlenül szükségessé teszi, hogy az OWM és a GN beazonosítsa az Ön IP-címét. Amennyiben ez nem lehetséges, a OWM-t és a GN-t kiszolgáló szerverek nem képesek továbbítani Önnek a kért adatokat. A fentiek jogi alapját a GDPR f bekezdése 1. cikkének 6. paragrafusa képezi.

Bővebben

VÁLLALATCSOPORT TAGJAI.