BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Társadalom, két ember három kutya társaságában egy folyómederben

TÁRSADALOM.

A FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEK KÖZÉPPONTJÁBAN AZ EMBER ÁLL.

TÁRSADALOM.A FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEK KÖZÉPPONTJÁBAN AZ EMBER ÁLL.

A BMW Groupnál a fenntarthatóságot célzó törekvések középpontjában a társadalmi vonatkozások állnak, különös tekintettel a munkaügyi normákra és az emberi jogokra. Szorosan figyelemmel kísérjük azt, hogy a teljes értékláncunkon végighúzódó gazdasági tevékenységünk milyen hatást gyakorol az egyénekre, valamint az egyes társadalmi csoportokra. Mindez egy belső értékrendet is kifejez: a BMW Group tisztában van munkaadói felelősségével, így ezt a szempontot is bevonja a fenntarthatóság kiterjesztésére irányuló erőfeszítéseibe.

Bővebben

A MUNKAÜGYI NORMÁK ÉS AZ EMBERI JOGOK GYAKORLATI ÉRVÉNYESÜLÉSE A BMW GROUPNÁL.

VILÁGSZINTEN ÉRVÉNYESÜLŐ GYAKORLAT.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Munkaügyi normák és emberi jogok, egy szerszámot a kezében tartó ember

A környezet és a társadalom védelmét célzó, nemzetközileg elismert irányelvek a teljes értékláncon belül igazodási pontként szolgálnak a BMW Group számára.

Az említett irányelvek közül kiemelkedő jelentőséggel bírnak a következők:

  • A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalkozások számára megfogalmazott irányelvei
  • Az ENSZ üzleti és emberi jogi irányelvei
  • Az ENSZ Globális Megállapodásának tíz alapelve
  • A Fenntartható Fejlődés Üzleti Chartájában lefektetett irányelvek
  • Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) a tisztább termelésről tett nyilatkozata

E szabályokat a munkavállalói képviseletek segítségével beépítettük a vállalat szervezeti és működési szabályzatába, illetve alapelvekké nemesítettük azokat. Ily módon tehát az említett szabályok foglalják keretbe tevékenységünket.

ELLÁTÁSI LÁNCOK.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Ellátási láncok, egy csomagokkal teli raktár

Az autóipar szervesen épül be a globális ellátási láncokba. A BMW Group beszállítói hálózatára vonatkozó fenntarthatósági normarendszer előírja, hogy az emberi jogokat minden egyes láncszemnél tiszteletben kell tartani. Az ökológiai és társadalmi felelősségünkből fakadó kötelezettségeink hiánytalan teljesülése érdekében többlépcsős átvilágítást írunk elő beszerzési és beszállítói hálózatunk szereplői számára. A BMW Group márkakereskedői és importőri szerződéseinek szintén elválaszthatatlan részét képezi a megfelelőség követelménye és az emberi jogok betartása.

A BMW GROUP, MINT MUNKAADÓ.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Társadalom, Munkavállalói körülmények, egy védőruhában hegesztést végző személy

Munkavállalói körülmények.

A munkaszervezéssel kapcsolatban különböző munkavállalói igények jelennek meg. A BMW Group ezért egyénileg, kreatívan alkalmazható eszközöket ad dolgozói kezébe. Néhány példa:

  • rugalmas munkaidő
  • mobil munkavégzés
  • plusz szabadnapok biztosítása a javadalmazás arányos csökkentése mellett
  • sabbatical biztosítása
  • állandósított és nem állandósított részmunkaidős megoldások

A fenti intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy a BMW Group 2021-ben bebiztosította első helyét az Universum képzési szolgáltató által összeállított, a „Világ Legvonzóbb Munkáltatói” címet viselő listán. (A „Világ Legvonzóbb Munkáltatói” ranglista 2021-től érvényes)

Bővebben
BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Társadalom, Sokszínűség, egy nő és két, sötét ruhát viselő férfi közelről

Sokszínűség.

A BMW Group erősségnek tekinti a sokszínűséget. A sokszínű munkaerő sokféle nézőpontot, tapasztalatot és készséget visz be a mindennapi munkába – erősítve ezzel az innovációs erőt és a versenyképességet. Munkatársaink és menedzsmentük tagjai körében képzésekkel, előadásokkal és beszélgetésekkel igyekszünk tudatosítani azt, hogy a sokszínűség milyen pozitívan járul hozzá a vállalat eredményességéhez. Mindemellett a BMW Group a személyzetfejlesztés területén is támogatja a sokszínűséget és az esélyegyenlőséget. Az olyan kulcsfontosságú alapelveket, mint a diszkrimináció elleni védelem, a minden munkavállalóval szemben tanúsított egyenlő bánásmód, valamint a napi üzletmenetben mindenkinek kijáró tisztelet, szilárdan rögzítik a vállalati irányelveket tartalmazó dokumentumok, köztük BMW Group magatartási kódexe és a BMW Group emberi jogokat és munkafeltételeket szabályozó kódexe.

Bővebben
BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Kultúrák közötti kommunikáció, egy sötét bőrű, kék ruhát viselő férfi emberek csoportjában

A kultúrák közti kommunikáció

Soknemzetiségű dolgozói gárdával rendelkező, gyáraival öt kontinensen jelenlévő vállalatként a társadalom szerves részét képezzük. Pontosan emiatt ökológiai, gazdasági és társadalmi felelősségvállalásunk jóval túlterjed az alaptevékenységünkön: elköteleztük magunkat az életkörülmények javítása, a tudáshoz jutási lehetőségek bővítése, valamint a kultúrák közötti párbeszéd kiszélesítése mellett. A BMW Group munkavállalói állománya több mint 110 nemzet tagjaiból tevődik össze. Az egyéni fejlődési, képesítésszerzési és képzési lehetőségek sokasága, valamint a párbeszéd különféle formái a kultúrák közötti kommunikáció előmozdítását szolgálják. Az ENSZ Civilizációk Szövetségével (UNAOC) közösen 2011 óta rendszeresen odaítéljük az Interkulturális Innovációs Díjat az olyan projekteknek, amelyek építő jelleggel járulnak hozzá a nemzetközi feszültségek és konfliktusok enyhítéséhez.

Bővebben
BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Társadalom, Munkavállalói elkötelezettség, egy faszerkezetű házban álló férfi

Munkavállalói elkötelezettség.

Világszinten a BMW Group számos munkavállalója működik közre társadalmi és ökológiai ügyek felkarolásában. A BMW Group aktívan támogatja az alacsony belépési küszöbű társadalmi szerepvállalást például a Szociális Héten, a különféle előadássorozatokon, társadalomtudományi kísérleteken vagy éppen a Social Markatplace-en keresztül. Ez utóbbi egy olyan digitális platform, amelyen a munkavállalók tájékozódhatnak és információkat oszthatnak meg a jótékonysági kezdeményezésekről. Számos munkavállalónk nemzetközi hálózatok tagja. Ezek között ugyanúgy ott vannak a számos helyen működő női szerveződések, mint a BMW Group PRIDE nevű kezdeményezés, amely a határokon átnyúlóan elkötelezett a LGBTQ+ közösség érdekei iránt. A kiemelten elismerésre méltó elköteleződéseket a vállalat immár tíz éve a BMW Group Társadalmi Elkötelezettségi Díjjal jutalmazza. Az egyenként 10 000 euróval járó díj közvetlenül az adott jószolgálati projekt céljaira fordítható.

Bővebben