BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, A BMW Group fenntarthatóbb jövője

A JÖVŐ ELEKTROMOS, DIGITÁLIS ÉS KÖRFORGÁSOS.

A JÖVŐ ELEKTROMOS, DIGITÁLIS ÉS KÖRFORGÁSOS.

A BMW Group egyik legfőbb célkitűzése a fenntarthatóság, amely a vállalati stratégia szerves részét képezi. Nagy hagyományra tekintenek vissza azok a törekvések, amelyek a fenntartható gazdálkodás előmozdítására irányulnak. Deklarált célunk egy olyan átfogó, három pilléren alapuló, a teljes értékláncra kiterjedő megközelítés gyakorlati alkalmazása, amely az ökológiai, társadalmi és gazdasági kérdéseken túl a körforgásos gazdaságnak is alapvető jelentőséget tulajdonít. E rendszerben az elektromos járművek fejlesztése kulcsszerephez jut – igaz, nem pusztán erről van szó: a BMW Group szerint a fenntarthatóság követelményének ugyanúgy teljesülnie szükséges az ellátási láncban, a fejlesztéstől egészen a gyártásig tartó folyamatban, mint azután, hogy a járművek az életciklusuk végéhez értek.

Bővebben

BMW JÁRMŰLÁBNYOM.

BMW Fenntarthatóság 2023, Járműlábnyom, videó

A változás kulcsa az átláthatóság.

Vajon a leendő járművemnek mekkora a környezeti lábnyoma? A BMW Járműlábnyom tudja a választ. A négy kulcsfontosságú fenntarthatósági tényező – azaz a KLÍMÁRA GYAKOROLT HATÁS, a HATÉKONYSÁG, a KÖRFORGÁSOSSÁG és az ELLÁTÁSI LÁNC –, valamint a minden lehetséges szempontra kiterjedő, a Német Műszaki Vizsga Intézet (TÜV) által hitelesített életcikluselemzés (LCA) átfogó képet ad Önnek.

MI KÖTELEZETTSÉGEK.

 • 01 A BMW Group elkötelezte magát a Párizsi Megállapodás betartása, valamint a párizsi klímaegyezményben foglalt azon hosszú távú célkitűzés mellett, hogy a globális éves átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest mindössze 1,5 Celsius-fok legyen.
 • 02 A BMW Group valamennyi rövidtávú CO₂-kibocsátási célját tudományosan validáltatta (Science-Based-Target initiative, SBTi), emellett – az autógyártók körében továbbra is egyedüliként (a 2023. februári állás szerint) – külön CO₂-kibocsátási célszámot határozott meg az ellátási lánca számára.
 • 03 A fentieken túl a BMW Group elkötelezte magát a klímasemlegesség (SBTI „nettó zéró”) megvalósítása mellett is.

ISMERKEDJEN MEG HOLISZTIKUS FENNTARTHATÓSÁGI MEGKÖZELÍTÉSÜNKKEL ÉS A BMW i5 JÁRMŰVEL.

EGYÉRTELMŰ CÉLOKAT TŰZTÜNK KI MAGUNK ELÉ.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, 2025-re megvalósítandó célkitűzések, egy álló BMW oldalnézetből

2025.

Az Új Kategória mérföldköveket állít majd a fenntarthatóság terén.

A gyártás a magyarországi, debreceni BMW iFactory üzemben zajlik majd:

 • az üzem működéséhez egyáltalán nem lesz szükség fosszilis energiahordozókra
 • a körkörösség folyamatos bővítése mind az alapanyagok, mind a felhasznált energia tekintetében
 • tisztán elektromos modellekből álló termékpaletta
Bővebben
BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, 2030-re megvalósítandó célkitűzések, egy ezüstszínű hővédő ruhát viselő férfi

2030.

A jármű teljes életciklusára vetített 40%-os CO₂-megtakarítás az alábbiakból tevődik össze:

 • 20% az ellátási láncban
 • 80% a gyártás során
 • 50% a felhasználási fázisban
 • A tervek szerint 2030-ra a tisztán elektromos meghajtású BMW és MINI járművek adják majd a teljes értékesítési darabszám legalább 50%-át.
Bővebben
BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, 2050-re megvalósítandó célkitűzések, egy nő és egy férfi áll egy BMW tanulmányautó előtt

Hosszú távon

A BMW Group egyértelmű célja, hogy elérje az SBTi szerinti klímasemlegességet. Ennek megvalósítása érdekében a vállalat a 2030-ig terjedő időszakra világos célokat fogalmazott meg a maga számára és meghatározta az addig leteendő mérföldköveket.

Bővebben

A FENNTARTHATÓSÁG A BMW GROUP STRATÉGIÁJÁNAK SZERVES RÉSZE.

ÁTFOGÓ, HÁROM PILLÉREN NYUGÓ MEGKÖZELÍTÉSÜNK.

A BMW Group deklarált célja, hogy a teljes ellátási láncára kiterjesztve érvényesítse a fenntarthatóság mindhárom vetületét, azaz az ökológiait, a társadalmit és a gazdaságit. E három pillér foglalja keretbe a vállalat konkrét cselekvéseit, elősegítve ezzel a kitűzött célok megvalósítását. Világosan átlátható céljaink és eredményeink mellett ezen átfogó megközelítés képezi az alapját a B2B partnereinkkel kialakított, kölcsönös bizalmon alapuló együttműködésnek.
BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés

Ökológia.

A BMW Group magára nézve kötelezőnek tartja a Párizsi Megállapodásban foglalt célok megvalósítását, valamint a CO₂-kibocsátás teljes értékláncra vetített, az ökológiai irányelvek betartása melletti csökkentését. E törekvések leglényegesebb alkotóelemeit a környezetvédelem, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, valamint a körforgásos gazdaság továbbfejlesztése képezik.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, BMW alkalmazottak egy épület előtt, a levegőben színes luftballonok

Társadalom.

A BMW Group olyan vállalkozásként és munkaadóként tekint magára, amely felelősséget vállal alkalmazottjaiért és a társadalomért. Éppen ezért a vállalat nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy munkatársi állománya megőrizze egészségét és sokszínűségét, valamint, hogy munkavállalói kiaknázzák a kínálkozó fejlődési lehetőségeket. Globális szereplőként a BMW Group tudatában van annak, hogy mekkora felelősséggel tartozik a társadalomnak.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, belső tér, BMW gyártás és raktár

Gazdaság.

A BMW Group tisztában van gazdasági jelentőségével, ezért vállalatirányítása olyan felelősségteljes elvek köré csoportosul, amelyek szavatolják üzleti tevékenysége értékének fenntartható növelését. Kulcsfontosságú szerepet tulajdonítunk azon, a vállalati kultúránkba szilárdan beépült alapelvek betartásának, amelyeket hosszú távú sikereink sarokköveit jelentik. Már a kezdetektől e megközelítéssel igyekszünk elkerülni a pénzügyi károkat, valamint a bizalomvesztést. Mindebből következően a kockázatkezelés során soha nem tévesztjük szem elől a jövőnket, valamint a cselekedeteink vállalatra gyakorolt következményeit.

BMW GROUP REPORT.

A JELENLEGI HELYZETRŐL KÉSZÍTETT INTEGRÁLT JELENTÉS.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, BMW Group Report, kék infografika egy BMW tanulmányautóval

BMW Group úgy tekinti, hogy felelőssége a fenntarthatóságban, a mérhetőségben és az átláthatóságban rejlik.
 

 • 2020-tól kezdődően egyetlen dokumentumban egyesítjük éves, valamint fenntarthatósági jelentésünket.
 • A DAX 40 vállalata közül 2022-ben a BMW Group nyerte el a legjobb fenntarthatósági jelentésért járó Building Public Trust Award 2022 díjat.
 • Az egyesített jelentés pontos áttekintést ad a fenntarthatóságot érintő célkitűzéseinkről, emellett világosan megmutatja azt is, hogy mit sikerült teljesíteni a tárgyévre vonatkozó tervekből.

A BMW HELYEZÉSE A FENNTARTHATÓSÁGI RANGLISTÁN.

A BMW GROUP OLYAN SZERVEZETEK SZEMÉVEL, MINT AZ ECOVADIS.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, EcoVadis logó

A BMW Group a külső jelentésekre olyan eszközökként tekint, amelyek kulcsszerepet töltenek be az üzleti partnereiben és az ügyfeleiben róla megjelenő objektív kép kialakításában. Éppen ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy e külső állásfoglalások mindenféle változtatás nélkül jussanak el a BMW Group sajtóosztályához és kiemelt ügyfélkapcsolati vezetőihez – az érdeklődők így meggyőző és hiteles képet kaphatnak bizonyos témákról vagy problémákról.

SZOLGÁLTATÁSOK.

A BMW Group sokféle eszközzel és szolgáltatással támogatja B2B ügyfeleit fenntarthatósági céljaik elérésében. Mindezeknek köszönhetően a vállalati ügyfelek még hatékonyabban és fenntarthatóbb módon alakíthatják ki járműflottájukat. A Tool Fleet Data egy kiváló példa az említett megoldásokra: Az eszköz bőséges mennyiségű szolgáltatással és járműadattal látja el a BMW vagy MINI járműflották tulajdonosait. Az öt modulba rendezett flottaadatok tíznél is több alkalmazási szcenáriót tárnak a flottamenedzsment elé. Ez utóbbiak a futásteljesítmény- és szerződéskezeléstől a járműállapoton át egészen a GPS-pozíciók rendelkezésre bocsátásáig terjednek. Az adatok között ott vannak a szervizre, a karbantartásra, valamint a fogyasztásra vonatkozó információk is. 2023-tól az ajánlatok köre új, a fenntarthatóságot célzó szolgáltatásokkal bővül. A szóban forgó adatok közvetlenül a weboldalon, illetve tetszőleges helyen, interfészen (API) keresztül érhetők el.

Bővebben

FLOTTAADATOK – ÚJ, A FENNTARTHATÓSÁGOT CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSOK.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, Flottaadatok, egy úton haladó BMW hegyvidéki tájjal a háttérben
 • A CO₂-kibocsátási adatok kiértékelése és átláthatóvá tétele annak érdekében, hogy felbecsülhető legyen a PHEV-ek emissziómentes használatának részaránya. A lehetőségeket felvázoló elemzés, valamint a flotta elektrifikációjára vonatkozó ajánlás.

BMW CHARGING MEGOLDÁSOK.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, BMW Charging megoldások, egy töltőállomáson álló BMW, a háttérben egy nővel

Kényelmes töltés Európa-szere egy többszázezer nyilvános töltőpontot összefogó hálózatban, amelyet 100%-ban zöld energia táplál. Mindemellett egyedi otthoni és munkahelyi töltési megoldásokat is kínálunk.

FENNTARTHATÓSÁGI MÉRFÖLDKÖVEK.

A FENNTARTHATÓSÁGRA TÖREKVÉS NEM TEGNAP KEZDŐDÖTT A BMW GROUPNÁL.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, BMW 1602

1972

A Müncheni Nyári Olimpiai Játékokon bemutatkozik a nagyközönségnek a BMW 1602 Elektro, a BMW első elektromos hajtáslánccal ellátott járműve.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, 1973-as mérföldkő, természeti környezet a BMW főhadiszállásával a háttérben

1973

A BMW Group a világ autógyártói közül elsőként külön a környezetvédelemért felelős tisztségviselőt nevez ki.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, 2000-es mérföldkő, egy földből kisarjadzó csíra és fölötte egy kéz közelről

2000

A fenntarthatóság a BMW Group vállalati stratégiájának alapelvévé válik.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, ENSZ Globális Megállapodás, logó

2001-től

A BMW Group az ENSZ Globális Megállapodás egyik aláírója. Közreadásra kerül az első BMW Fenntarthatósági Jelentés.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, BMW EfficientDynamics, napfényes égbolt

2007

A BMW EfficientDynamics üzemanyag-hatékonyságot célzó műszaki fejlesztései kijelölik a jövőbe vezető utat.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, 2009-es mérföldkő, egy zöld természeti környezetben álló BMW

2009

A fenntarthatóság a BMW Group állandósult vállalati célkitűzésévé válik.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, 2011-es mérföldkő, ezüst komponensek egy raktárban

2011

A fenntarthatóság alapvető fontosságú szempont a beszerzéseknél.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, 2012-re megvalósítandó célkitűzések, egy gyártóüzem felülnézetből

2012

Tíz, 2022-re elérendő fenntarthatósági cél kitűzése.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, egy álló BMW i3 elölnézetből

2013

Az elektromobilitás úttörője, a BMW i3 bemutatkozik a nyilvánosságnak.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, 2014-től, EcoVadis logó

2014-től

A BMW Group rangsorolása az EcoVadis platformon.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, a CO2-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célkitűzés

2020

Nagyra törő célok megfogalmazása a teljes értékláncra vonatkozó CO₂-kibocsátás csökkentésére vonatkozóan.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, középpontban a fenntarthatóság

2020-tól.

A BMW Group stratégiájának kialakításkor a fenntarthatóság kerül a középpontba.

BMW Speciális Értékesítés, Fenntarthatóság, Áttekintés, BMW i Vision Circular, egy álló autó rézsútos elölnézetből

2021

Színre lép a BMW i Vision Circular, mint a körforgásos gazdaság egyik előhírnöke. Közreadják az első integrált, a 2020-as évre vonatkozó jelentést.

GY. I. K.

 • A fenntarthatóság miként érvényesül a BMW Groupnál?
 • A fenntarthatóság tekintetében a BMW Group miben tér el vetélytársaitól?
 • A BMW Group tagja az EcoVadis kezdeményezésnek? Nemzetközi összehasonlításban hogyan áll a vállalat?