BMW JÁRMŰLÁBNYOM

ELLÁTÁSI LÁNC.

EMBERI JOGOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.

A vállalaton, az ellátási láncon és valamint az össztársadalmon belüli szociális fenntarthatóság ügyét kiemelten kezeli a BMW Group. Évek óta a fő törekvéseink között szerepel az, hogy a járműveink előállítását szolgáló ellátási láncon belül maradéktalanul érvényesüljenek az emberi jogok, illetve a hatályos környezetvédelmi előírások. E tekintetben az együttműködés erejében bízunk, hiszen csak közösen vagyunk képesek hatékonyan fellépni a láncban felmerülő kockázatok ellen.

A cél érdekében intézkedési listát állítottunk össze, egymásra épülő képzési kurzusokat indítunk, szerződéses megállapodásokat kötünk, tanúsítványokat állítunk ki, az eredményességről pedig kérdőívek és auditok segítségével győződünk meg. A rendszeres kockázatelemzések segítségével meghatározzuk, hogy milyen konkrét intézkedések meghozatalára van szükség. Ily módon azonosíthatjuk azon nyersanyagok körét, amelyeknek beszerzése, valamint feldolgozása során (esetlegesen negatív következményekkel járó) kockázatok merülhetnek fel úgy az emberi jogok és egészség, mint a környezet a tekintetében.