BMW Nyereményjáték Szabályzat

BMW 76. MŰVÉSZETI AUKCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

BMW 76. MŰVÉSZETI AUKCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

BMW 76. MŰVÉSZETI AUKCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK

 

Nyereményjáték-szabályzat

2020.10.01.

 

A BMW Magyarország Kft. ’76. Művészeti Aukció’ eseményhez kapcsolódó nyereményjátékának szabályzata

 

 

Szervező

 

BMW Hungary Kft. (H-2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) - a továbbiakban Szervező. Lebonyolításban részt vevő ügynökség: Crome Communication Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 23. 3. em. 25/A.)

 

A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték 2020. szeptember 29. – október 9., 12:00. között, a BÁV Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.), által szervezett, a MOM Kulturális Központban megtartott 76. Művészeti Aukción tableteken elérhetővé tett online regisztrációs űrlapon, és a BÁV Zrt. által 2020. október 5-én kiküldött, az általa kiküldött ’BÁV hírlevél’ segítségével elérhető online regisztrációs űrlapon keresztül zajlik.

 

 

A nyereményjátékban való részvétel és annak menete

A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki már betöltötte 18. életévét és megfelel a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. Kivételt képeznek a Szervező és magyarországi hivatalos BMW és MINI Márkakereskedések alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint a játék szervezésében
közreműködő partnerek munkatársai és ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b) pont), akik a nyereményjátékból ki vannak zárva.

 

A játékban, illetve a nyereménysorsoláson azok vesznek részt, akik a játék időtartama alatt (akár a 76. Művészeit Aukció helyszínén, akár a ’BÁV hírlevélből’ elérhető online regisztrációs űrlapon) megadják a nyereményjátékhoz szükséges adatokat, és azt elküldik a Szervező számára. Minden Résztvevő kizárólag egyetlen regisztrációval jelentkezhet a játékra, így a többször, azonos adatokkal (név, email-cím, telefonszám) történt regisztrációk is csak egyszer
fognak a sorsolásban szerepelni.

 

Nyeremény

A nyeremény 2 db hétvégi tesztvezetés, melyre a BMW Hungary Kft. Márkakereskedői Hálózata által biztosított, a nyertessel egyeztetett modellel
és időpontban kerül sor. A további részletekről a nyertest a kapcsolatfelvétel során tájékoztatjuk.

A nyeremény más termékre, szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. Szervező vállalja, hogy a nyereményhez kapcsolódóan esetlegesen felmerülő adó és járulékfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően.

 

 

 

 

 

 

 

A nyereménysorsolás

A játék nyereménysorsolására a Crome Communication Kft. telephelyén (H-1095 Budapest, Máriássy u. 7.) kerül sor az alábbi időpontban:

 

2020. október. 9., 16:00.

 

A sorsolás nem nyilvános, eredményét Szervező a megadott értesítési címen közli a nyertes személyével.

Amennyiben a nyertessel való kapcsolatfelvétel az első kapcsolatfelvételi kísérletet követően 72 órán belül második próbálkozást követően is sikertelen lesz, úgy Szervező új nyertest sorsol.

A játékosok nevét jelen oldalon is közzétesszük (www.bmw.hu/momaukcio)

 

 

Személyes adatok kezelése

A Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a BMW Hungary Kft. (2220 Vecsés, Lőrinci út 59.) a Résztvevő által megadott adatokat a jelen hozzájárulásától számított 5 évig kezelje a 2011. évi CXII. törvény, illetve az 1995. évi CXIX. Törvény rendelkezései szerint. Továbbá a Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatok kezelése kapcsán a BMW Hungary Kft. mindenkori döntésének megfelelően az adatok feldolgozása végett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően írásbeli szerződéssel adatfeldolgozót bízzon meg, és az így bevont bármely adatfeldolgozó részére az Ön által megadott adatokat a szükséges mértékben továbbítsa. Ön ahhoz is hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatokat és az Ön által a jelen adatlap kitöltésével egyidejűleg vagy a jövőben nyújtott közvéleménykutatási és piackutatási információkat a BMW Hungary Kft. együttesen kezelje, feldolgozza, illetve tárolja. Adatait bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag a BMW Hungary Kft., az adatfeldolgozásban résztvevő adatfeldolgozók, és az Ön által megjelölt hivatalos BMW Márkakereskedés, vagy Márkaszerviz munkatársai férhetnek hozzá. Ön a 1399 Budapest, Pf. 678. alatti címen, a 06-80-990-011-es telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@bmw.-hu email címen bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, adatai további kezelését részben vagy egészben indoklás nélkül megtilthatja (ideértve a harmadik fél részére átadott adatokét is), valamint tájékoztatást kérhet az általunk Önre vonatkozóan kezelt összes vagy bizonyos adataival kapcsolatban. Amennyiben Ön arról tájékoztat bennünket, hogy a jövőben nem kíván együttműködni, ezt egy ún. tilalmi listán rögzítjük, és az Ön részére cégünktől a továbbiakban küldemény, hírlevél, közvélemény-kutatási és piackutatási megkeresés nem érkezik. Ilyen rendelkezéssel Ön lakcíme, email címe vagy telefonszáma vonatkozásában külön-külön élhet. Az adatszolgáltatás önkéntes.

 

Játékszabályzat változtatásának joga

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve azt is, hogy a Játékot előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze vagy megszüntesse előre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

2020. szeptember 28.

 

A Szervező

 

Bővebben

A NYEREMÉNYSORSOLÁS

A játék nyereménysorsolására a Crome Communication Kft. telephelyén (H-1095 Budapest, Máriássy u. 7.) került sor az alábbi időpontban:

 

2020. október. 9., 16:00.

 

A sorsolás nem nyilvános, eredményét Szervező a megadott értesítési címen közli a nyertes személyével.

 

A nyertesek:

 

Pataki Péter;

e-mail: branchshoes@gmail.com

 

Bocskay Péter,

telefon: e-mail: Bocskay.peter@gmail.com

 

Gratulálunk a nyerteseknek!

 

A sorsolási jegyzőkönyv az alábbi linkre kattintva kattintva tölthető le.

Bővebben